Pozvánka na Forum o plemeni Nova Scotia Duck Tolling Retriever
K zamyšlení...
Viděl jsem psy a kočky za mřížemi v útulku. Odpad lidské společnosti.
Viděl jsem v jejich očích lásku a naději, hrůzu, zklamání a smutek. A moc jsem se zlobil. „Bože“, řekl jsem „to je strašné! Proč nic neuděláš?“
Bůh okamžik mlčel a potom tiše odpověděl: „Už jsem něco udělal - stvořil jsem tebe člověče.“

Kongres vědecké komise FCI 2002

U příležitosti Světové výstavy psů v Amsterodamu 2002 se konal kongres vědecké komise  FCI, kterého se zúčastnilo zhruba 160 delegátů téměř ze všech zemí FCI. Proč téměř ze všech zemí FCI? Všechny země FCI dostaly pozvání na tento kongres. Z naší republiky se nikdo nezúčastnil, údajně proto, že žádné pozvání nepřišlo! Škoda, na kongresu byly předneseny velmi zajímavé příspěvky, důležité i pro další vývoj naší kynologie, zejména v oblasti chovu a řešení problémů s některými dědičnými defekty a chorobami u psů.

Pro. Dr. W. Brass, prezident vědecké komise FCI, v úvodním příspěvku hovořil o vývoji kynologie v příštím desetiletí. Zdůraznil, že se vztah člověka ke psům bude měnit. Vyzdvihl zejména význam psa jako společníka nemocných a postižených, hovořil o významu selekce v chovu psů a o důležitosti správné interpretace standardu rozhodčími na výstavách.

Kongresu se zúčastnil i ministr zemědělství Holandska pan L. J. Brinkhorst. Řekl že z pohledu jeho úřadu je nejdůležitější ochrana osob proti agresivním psům. Zdůraznil, že jeho vláda je rozhodnuta použít všech zákonných prostředků proti těm chovatelům, majitelům a držitelům psů, jakož i kynologickým organizacím, které toto nebudou v plném rozsahu respektovat.

Dr. H. Wachtel, u nás známý knihou „Chov psů v roce 2000“, podtrhl význam kooperace národních kynologických organizací s chovatelskými kluby a chovateli psů. Národní organizace musí zajišťovat dokonalou informovanost chovatelských klubů a ty dále informovat chovatele o výsledcích výzkumu a měli by rovněž pomoci řídit chov těch plemen psů, která patří mezi ohrožená a málopočetná, aby byla zachována pro budoucí generace.

Švýcarský delegát pan O. Rauch, ve svém příspěvku hovořil o aktivitách švýcarské kynologické organizace v souvislosti se zvýšením genetického zdraví psů.

Dr. J. Sampson z Velké Británie měl příspěvek o zušlechťování, chování a pracovních vlastností různých plemen příbuzenskou plemenitbou a liniovou plemenitbou. Tyto metody plemenitby byly použity při šlechtění různých plemen psů s cílem jejich specializovaného využití jako psů loveckých, hlídacích, ovčáckých a pasteveckých apod. Zdůraznil, že příbuzenská plemenitba a liniová plemenitba jsou nepostradatelnými chovatelskými metodami pro konsolidaci a zušlechtění všech plemen jak v plemenném typu, tak také v užitkových vlastnostech. Současně však varoval před nesprávně použitou příbuzenskou plemenitbou, která, podobně jako nesprávně vedená liniová plemenitba vede k velmi špatným a nežádoucím výsledkům.

Dr. D. J. U. Planta z Holandska referoval o testu potenciálně agresivních jedinců. Tento test má výrazně pomoci vyloučit agresivní jedince z další reprodukce.

Prof. dr. H.A.W.Hazewinkel přednášel o problému, zda je dysplazie kyčelního kloubu a dysplazie lokte kongenitálním defektem (postihujícím obě končetiny současně). Poukázal na to, že jde o dědičný defekt, jehož stupeň vývoje značně závisí na kvalitě a množství potravy, kterou jedinec přijímá. Podrobné studie tohoto druhu byly dělány na sourozencích, kterým bylo podáváno krmivo v různé kvalitě a různém množství. Podle jeho názoru je velmi nutné dále studovat vliv genů na vývoj tohoto defektu u různých plemen psů.

Otázku „Testování kongenitálních defektů – proč, jak a kdy“ si postavil jako téma příspěvku prof. dr. A.Hedhammer ze Švédska. Dokumentoval, jak testování a program sledování dysplazie ovlivní její výskyt u různých plemen psů. Zdůraznil nutnost široké mezinárodní spolupráce, výměny dat a zkušeností, aby se šetřily prostředky a zefektivnily chovatelské programy.

Jak využívat výsledků kontroly dědičnosti v chovu psů bylo téma příspěvku, který přednesl I.E.J. Gubbels z Holandska. Jen jednoduchým sledováním, po kterých jedincích se vyskytuje postižené potomstvo tou či onou dědičnou chorobou či defektem a jejich omezením v chovu, přináší vynikající výsledky. Například jak uvedl, při výskytu kongenitálního defektu u 4% jedinců v populaci se sníží jeho výskyt na pouhé 1% po pěti generacích a na 0,5% po čtyřiceti generacích. Samozřejmě výsledky jsou různé, podle toho, jak je defekt geneticky kontrolován a jak výrazně jsou omezováni v reprodukci ti jedinci, kteří dávají defektní potomstvo. Tyto závěry jsou zejména velmi cenné pro všechny chovatele a funkcionáře chovatelských klubů.

Závěrem kongresu vystoupil dr. J.Dijker z Holandska, který vysvětlil, jak zavedení jednotného informačního systému, který v Holandsku úspěšně využívají v chovu psů již více než 10 let ovlivnilo kvalitu odchovů.

Tento krátký přehled o jednání kongresu byl zpracován podle zprávy prezidenta komise rozhodčích FCI, pana Horsta Kliebensteina. Je škoda, že nejsou dostupné podrobnější informace, které jsou pro další vývoj chovu psů i u nás jistě velmi rozhodující.

(DOSTÁL, Jaromír. Genetika a šlechtění plemen psů. 1. vyd. [s.l.] : DONA, 2007. 260 s. ISBN 80-7322-104-7)

| Vložil: Majka | Vydáno: 28. 09. 2009 | 3209 přečtení | Informační e-mail | Vytisknout článek
| Zdroj: Genetika a šlechtění plemen psů - Ing. Dostál
Rubriky
Kdo je to?
Neznáme tě, přihlaš se
Genetická vyšetření
DM - Degenerative Myelopathy
Žádost o genetický test na DM s certifikátem můžete zaslat diagnostické laboratoři SEVARON, který jej podstoupí LABOKLINu. Vyplníte "Žádanku" a spolu se vzorkem krve do EDTA zkumavky + kopie PP zašlete v bublinkové obálce zásilkou EMS na adresu : SEVARON PORADENSTVÍ, s.r.o., Palackého třída 163a, 612 00 BRNO. Pokud žádate certifikát - je nutno poznačit na žádance poznámku "+ certifikát". Cena testu asi 1700,- (viz.ceník) + 150,- za certifikát, který vystaví LABOKLIN. Případné informace získáte na čísle SEVARON, s.r.o. : telefon-kancelář: 541 426 376.

Testování psů na PRA/PRCD - oční onemocnění psů - nNa provedený test Vám laboratoř vystaví oficiální zprávu o výsledku zkoušky. Zpráva má veškeré náležitosti podle ISO17025 a řídí se doporučeními české genetické společnosti. Bližší informace naleznete na http://www.prcdtest.com/sk/

LABOKLIN.de - Vyšetření prdc-PRA u tollerů a DM - Degenerative Myelopathy je možné již udělat i v Německu!!

DNATEST.cz - Certifikovaná laboratoř - všechny testy DNA zvířat jsou prováděny výhradně v ISO certifikované laboratoři.
Galerie
friduska v lese
tri a pul mesice
zobrazení: 1867
Spřátelené weby

Design by IvaShow © 2012 Copyright Toller.cz Marie Bušinová. Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Všechna práva vyhrazena.
Za články vkládané našimi přispěvateli neneseme zodpovědnost a tyto jsou vkládány bez ověření autora. Zdroj nemusí být tedy nutně autorem článku.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS (281).

Vyměňte Internet Explorer za skutečný prohlíľeč Získejte Firefox! Web site powered by phpRS PHP Scripting Language VertrigoServ - FreeWare webové prostředí