Pozvánka na Forum o plemeni Nova Scotia Duck Tolling Retriever
K zamyšlení...
Viděl jsem psy a kočky za mřížemi v útulku. Odpad lidské společnosti.
Viděl jsem v jejich očích lásku a naději, hrůzu, zklamání a smutek. A moc jsem se zlobil. „Bože“, řekl jsem „to je strašné! Proč nic neuděláš?“
Bůh okamžik mlčel a potom tiše odpověděl: „Už jsem něco udělal - stvořil jsem tebe člověče.“

Genetika a šlechtění plemen psů

S laskavým svolením Ing. Dostála budu zde postupně zveřejňovat vybrané kapitoly z jeho knihy "Genetika a šlechtění plemen psů" – která navazuje na jeho knihu "Chov psů, aneb genetika v kynologické praxi" a zohledňuje nové poznatky, které byly od vydání jeho první knihy učiněny.
Věřím, že tyto kapitoly budou pro majitele psů velkým přínosem.

Chov zvířat je prastará činnost člověka. Jako věda se začíná formovat až v 18. století v Anglii, kde se v té době začalo s cíleným chovem koní, skotu, prasat a ovcí o známém původu a postupně šlechtěním a vznikem moderních, dodnes známých a chovaných plemen zvířat.
Není tedy divu, že i chov psů byl v Anglii na vysoké úrovni, vyšší než kdekoliv jinde na světě, že se právě v Anglii konala roku 1859 první výstava psů a že v Anglii vznikl v roce 1873 Kennel Club, organizace chovatelů čistokrevných plemen psů.
S chovem psů je spojeno mnoho dalších činností, kde je zaměstnána i značná část lidské populace. Je to například výroba a obchod s krmivy pro psy, výroba a obchod s různými pomůckami pro chov, výcvik a držení psů, veterinární služba, psí salony, ale také organizace kynologie, vedení plemenných knih, příprava a organizace výstav, zkoušek a soutěží, rozhodčí, výroba, distribuce a prodej kynologických časopisů a publikací a samozřejmě i soustava vzdělávání a výzkumu a další.
Plemena psů se měnila podle potřeby a přání člověka. Neexistuje žádný jiný druh zvířat, kde by bylo tolik odlišností ve velikosti, zbarvení, osrstění, vzhledu, využití, mentalitě, rychlosti a dalších rozdílností, jako je tomu právě u psů. A tak dnes máme psy společenské, psy lovecké, pro dostihový sport, pro potřebu policie a armády, pro vyhledávání drog, psy záchranářské, slepecké, ovčácké, pastevecké, psy schopné táhnout břemena, psy asistenční, psy do bytu či do venkovního psince, do tvrdých podmínek severu a jihu a ve východní Asii dokonce i psy jedlé. Můžeme říci, že takové variability bylo dosaženo díky cílené genetické selekci. Hodně výzkumu bylo uděláno v oblasti co nejefektivnějšího zabezpečení plnohodnotné, zdravé výživy psa, mnoho víme o tom, jak úspěšně předcházet řadě chorob psů a jak proti některým chorobám psů chránit i sebe, ale stále je toho jen velmi málo, co víme o dědičnosti znaků a vlastností psa. Touha každého chovatele dosáhnout co nejlepších výsledků neustále vede k zamýšlení nad tím, co a jak udělat, kterým psem nakrýt tu či onu fenu, aby právě potomstvo z jeho chovatelské stanice vyniklo na výstavě či zvítězilo v té nejvyšší soutěži.
Předmětem obsahu tohoto díla je genetika – nauka o dědičnosti a proměnlivosti organismů. Je to věda pro chovatele, ne pro producenty štěňat, kteří dělají z fen "kulomety na štěňata", a ta pak dovedou vychválit jen proto, aby za ně dostali tu nejvyšší možnou cenu. V jednotlivých kapitolách se budeme společně snažit pochopit to, co je v genetice u psů doposud známo, abychom to mohli prakticky využít v chovatelské činnosti, abychom si dovedli vysvětlit překvapení, která nám náš koníček – chov psů toho či onoho plemene – připravil. Nebudeme si vysvětlovat všechny genetické detaily. Nepůjdeme ani v obecných znalostech genetiky do hloubky. To si může každý prostudovat v knihách, které jsou běžně dostupné v prodejných, ve stáncích, na výstavách či v knihovnách, podle zájmu. Snahou je uvést co nejvíce praktických příkladů u různých plemen psů s cílem co nejlepšího pochopení problematiky.
Genom psa, vlastně struktura DNA psa, její chemické složení, bylo dokončeno v roce 2005. Vyvolalo to mnoho otázek a mnoho nadějí. Filozofovalo se, co tento historický mezník znamená, jaký význam to bude mít pro praktickou kynologii. Byly položeny i takové otázky, zdali si budeme již schopni "namíchat" geny a vytvořit ideálního psa nebo fenu, který nebo která vyhraje všechno, kam přijde, a stane se neporazitelným, bezkonkurenčním jedincem. Ale! S jistotou mohu každému přísahat, že to zítra, ani pozítří, ani v tomto desetiletí atd. nebude.
Dnes známe 2.385.199.138 párů bází geonomu psa. Báze jsou heterocyklické dusíkaté sloučeniny (puriny: adenin "A" a guanosín "G", a pyrimidiny: tymin "T" a cytosin "C". DNA (deoxyribonukleová kyselina) je složena z uvedených 4 bází, kyseliny fosforečné a pětiuhlíkatého cukru (deoxyribózy). Molekula DNA je dvouvláknová, uspořádána ve dvoušroubovici (pro představu jde o žebřík stočený jako závit na šroubu), kde jsou dvě vlákna DNA spojena vodíkovými můstky. A s T pojí dva vodíkové můstky mezi sebou a třemi vodíkovými můstky je spojen C s G. To dává této molekule určitý řád. Gen pak není nic jiného než určitý kus DNA, přičemž vždy jedno vlákno je kódující (rozhoduje o znacích a vlastnostech jedince) a druhé komplementární. Geny jsou různě velké, od několika desítek bází do několika stovek či tisíc bází. Vždy tři báze kódují (určují), která aminokyselina bude zabudována do polypeptidického řetězce bílkoviny – enzymu, a ten pak bude plnit svoji funkci v organismu.
V těchto několika větách je zhruba vysvětlen celý proces přenosu genetické informace, který se někdy označuje také jako manifestace genotypu ve fenotyp za spolupůsobení podmínek vnějšího prostředí.
Uvádí se, že pes má 20 439 genů, což je méně, než má člověk. Tyto geny činí pouze 5 % celé DNA. Větší část DNA nic nekóduje. Počet genů však není pravděpodobně konečný. Další studie jistě přinesou další objevy. Genom psa je o 18% menší než genom člověka a o 6% menší než myší genom. Protože pes je teprve pátým savcem, který má genom analyzovaný ze všech zhruba 5500 druhů savců žijících na naší zemi, není toto srovnání nijak překvapivé. Jen 0,2 % DNA je velmi konzervativní částí, která se nachází u všech živočišných druhů a nekóduje strukturu žádného proteinu.
Bylo-li uvedeno, že je znám kompletní genom psa, jde o analýzu necelých 99 % molekuly DNA. Zbytek tvoří část, která asi také nic nekóduje, ale její objasnění vyžaduje vývoj nových metod. Jde o úseky, ve kterých se opakuje stále stejná báze, a není možno přesně zjistit, kolikrát to je.
Mezinárodní týmy vědců objevily a popsaly 2,5 milionů polymorfismů u psů. Polymorfismy jsou změny (odchylky) ve složení DNA, které mohou či nemusí být příčinami fenotypických odchylek, které jsou příčinou toho, že máme více než 400 různých plemen psů odlišných exteriérem i chováním, velikostí i pracovním využitím, či jsou zodpovědné za rozvoj dědičných chorob a defektů. Uvádí se, že u psů je popsáno okolo 500 dědičných chorob, které jsou obdobné u člověka, ale jen cca 50 je jich dokonale objasněno až na molekulární úrovni, to znamená, že jen u těchto je popsána příčinná mutace DNA (odchylka v jejím složení).
Než bude objasněno všech 2,5 milionů polymorfismů u psů, bude to vyžadovat mnoho úsilí vědců, mnoho finančních prostředků, dokonalé spolupráce veterinárních lékařů, výzkumníků a chovatelských klubů.
A protože je řada těchto dědičných chorob a defektů obdobná u člověka, bude to pes, postižený jedinec, který bude sloužit k vývoji metod genetické terapie, perspektivně využitelné i u člověka.
Poznání psího geonomu v nejbližších letech pomůže pochopit embryonální vývoj savců, pomůže neurobiologům, objasnění evoluce, genetické vzdálenosti živočišných druhů a plemen psů mezi sebou.

(DOSTÁL, Jaromír. Genetika a šlechtění plemen psů. 1. vyd. [s.l.] : DONA, 2007. 260 s. ISBN 80-7322-104-7)

| Vložil: Majka | Vydáno: 16. 06. 2009 | 7090 přečtení | Informační e-mail | Vytisknout článek
| Zdroj: Genetika a šlechtění plemen psů - Ing. Dostál
Rubriky
Kdo je to?
Neznáme tě, přihlaš se
Genetická vyšetření
DM - Degenerative Myelopathy
Žádost o genetický test na DM s certifikátem můžete zaslat diagnostické laboratoři SEVARON, který jej podstoupí LABOKLINu. Vyplníte "Žádanku" a spolu se vzorkem krve do EDTA zkumavky + kopie PP zašlete v bublinkové obálce zásilkou EMS na adresu : SEVARON PORADENSTVÍ, s.r.o., Palackého třída 163a, 612 00 BRNO. Pokud žádate certifikát - je nutno poznačit na žádance poznámku "+ certifikát". Cena testu asi 1700,- (viz.ceník) + 150,- za certifikát, který vystaví LABOKLIN. Případné informace získáte na čísle SEVARON, s.r.o. : telefon-kancelář: 541 426 376.

Testování psů na PRA/PRCD - oční onemocnění psů - nNa provedený test Vám laboratoř vystaví oficiální zprávu o výsledku zkoušky. Zpráva má veškeré náležitosti podle ISO17025 a řídí se doporučeními české genetické společnosti. Bližší informace naleznete na http://www.prcdtest.com/sk/

LABOKLIN.de - Vyšetření prdc-PRA u tollerů a DM - Degenerative Myelopathy je možné již udělat i v Německu!!

DNATEST.cz - Certifikovaná laboratoř - všechny testy DNA zvířat jsou prováděny výhradně v ISO certifikované laboratoři.
Galerie
Alpy květen 2008 - 1
Zasloužený odpočinek v Alpách
zobrazení: 2468
Spřátelené weby

Design by IvaShow © 2012 Copyright Toller.cz Marie Bušinová. Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Všechna práva vyhrazena.
Za články vkládané našimi přispěvateli neneseme zodpovědnost a tyto jsou vkládány bez ověření autora. Zdroj nemusí být tedy nutně autorem článku.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS (281).

Vyměňte Internet Explorer za skutečný prohlíľeč Získejte Firefox! Web site powered by phpRS PHP Scripting Language VertrigoServ - FreeWare webové prostředí