Pozvánka na Forum o plemeni Nova Scotia Duck Tolling Retriever
K zamyšlení...
Viděl jsem psy a kočky za mřížemi v útulku. Odpad lidské společnosti.
Viděl jsem v jejich očích lásku a naději, hrůzu, zklamání a smutek. A moc jsem se zlobil. „Bože“, řekl jsem „to je strašné! Proč nic neuděláš?“
Bůh okamžik mlčel a potom tiše odpověděl: „Už jsem něco udělal - stvořil jsem tebe člověče.“

Evropská strategie za zvýšení genetického zdraví psů

(přijato FCI 28. října 1996)
Na základě Konvence obecně vyplynulo, že FCI a její evropské členské země budou muset zastávat důležitější úlohu v těchto záležitostech, než tomu bylo doposud. Je třeba znovu budovat dobrou pověst chovatelů čistokrevných psů a jejich organizací a přestat zaujímat jen defenzivní stanoviska. Ochranářské organizace a nekynologická veřejnost jsou obecně jen velmi málo informovány o práci, kterou v tomto smyslu kynologické organizace odvádějí. Je to zejména důležité proto, aby měly všechny kynologické organizace patřičný vliv na tvorbu zákonů a odpovídající odborné zastoupení v důležitých institucích. Obecně lze konstatovat, že pokrytí v médiích je dobré ve státech severní Evropy. Jinde toto značně pokulhává. V USA se stal chov čistokrevných plemen psů předmětem senzacionalismu.

V různých zemích jsou podnikány různé akce. Například ve Francii je rozšířen názor, že pracovní soutěže psů jsou dostatečnou zárukou určitého stupně zdraví u psů. V Německu se spíše setkáváme s různými zákazy. Ve Švédsku, kde je zákaz kupírování uší i ocasů, je zákonem zakázán i chov, který způsobuje utrpení potomstva, které nese zdravotní rizika. Jde o formulaci "týrání chovem", to znamená, že chovatel je zodpovědný ze zákona, že nebude produkovat potomstvo zatížené dědičnými defekty a dědičnými chorobami. Norsko dbá na fyziologicky funkční vývin exteriérových znaků bez výrazných a přehnaných odchylek od normálu. Jedinci s přehnaně vyvinutými znaky, které mohou mít nepříznivé následky na jejich fyzické zdraví, by neměli být ve výstavním kruhu nijak oceňováni a neměli by se používat v chovu.

Hlavní principy Evropské strategie na zvýšení genetického zdraví u psů
1. K zajištění genetického zdraví psů přijmout všemi členskými zeměmi FCI patřičné chovatelské řády, zajistit servis a všeobecnou informovanost.
2. Chovatelské řády musí důsledně sledovat jak zvýšení genetického zdraví jednotlivých psů, tak také populaci čistokrevných plemen psů.
3. Vyšetřovací metody a informační aktivity musí směřovat ke snížení výskytu dědičných defektů a chorob u psů.
4. Jakákoliv spolupráce s KC a AKC má všeobecnou podporu a přednost.
5. Spolupráce s vědeckými pracovišti a veterinární službou musí být smluvně zajištěny jak na mezinárodní, tak na národní úrovni.

Z toho dále vyplývá:
1. Úprava standardů všech plemen.
2. Zákaz vzájemného páření heterozygotů pro nahost, "merle" a bezocasých jedinců mezi sebou.
3. Zajistit v duchu "Strategie" důsledné školení rozhodčích z exteriéru.
4. Zvýšit spolupráci s KC a AKC.
5. Spolupracovat s výzkumnými pracovišti a společnostmi na ochranu zvířat.
6. Spolupracovat s veterinární službou.
7. Popularizovat "Strategii" na veřejnosti.

Zjišťování a registrace jiných dědičných defektů
V této oblasti aktivně a úspěšně působí řada chovatelských organizací již po mnoho let a byla rozvinuta široká mezinárodní spolupráce. Jako příklad je uvedena dysplazie kyčelního kloubu, dysplazie lokte či dědičné choroby očí. Bylo však zdůrazněno, že je třeba důkladně informovat o rozdílech mezi skutečnými plošnými programy řešení těchto defektů a jejich výsledky. Programy nejsou účinné a efektivní, pokud nezahrnují výsledky šetření jak zdravých, tak také postižených jedinců. Neúčinné jsou i tehdy, když tyto výsledky nejsou součástí údajů v plemenných knihách volně přístupných veřejnosti! Jde o takzvané otevřené registry.
Je třeba prohlubovat znalosti o škodlivém vlivu špatně vedené příbuzenské plemenitby a o důležitosti genetické variability pro vitalitu jedince. Z tohoto aspektu není uniformita nijak žádoucím jevem. Zárukou této potřebné variability v rámci plemene jsou i určité rozdíly v interpretaci standardu, pokud zůstávají v rámci standardu plemene a nemají nepříznivý vliv na zdraví jedince.
V dnešní době mají rozhodčí z exteriéru hlavní vliv na vývoj plemene, a proto musí dostat i příležitost naučit se chápat spojitost mezi genotypem a zdravím. Tohoto úkolu se musí zhostit všechny členské země FCI a podniknout potřebné akce.

Poskytování informací a kvalitní vzdělávání je
rozhodně účinnější než jakékoliv zákazy zákonem
a nařízeními chovatelských řádů!

(DOSTÁL, Jaromír. Genetika a šlechtění plemen psů. 1. vyd. [s.l.] : DONA, 2007. 260 s. ISBN 80-7322-104-7)


| Vložil: Majka | Vydáno: 13. 07. 2009 | 3687 přečtení | Informační e-mail | Vytisknout článek
| Zdroj: Genetika a šlechtění plemen psů - Ing. Dostál
Rubriky
Kdo je to?
Neznáme tě, přihlaš se
Genetická vyšetření
DM - Degenerative Myelopathy
Žádost o genetický test na DM s certifikátem můžete zaslat diagnostické laboratoři SEVARON, který jej podstoupí LABOKLINu. Vyplníte "Žádanku" a spolu se vzorkem krve do EDTA zkumavky + kopie PP zašlete v bublinkové obálce zásilkou EMS na adresu : SEVARON PORADENSTVÍ, s.r.o., Palackého třída 163a, 612 00 BRNO. Pokud žádate certifikát - je nutno poznačit na žádance poznámku "+ certifikát". Cena testu asi 1700,- (viz.ceník) + 150,- za certifikát, který vystaví LABOKLIN. Případné informace získáte na čísle SEVARON, s.r.o. : telefon-kancelář: 541 426 376.

Testování psů na PRA/PRCD - oční onemocnění psů - nNa provedený test Vám laboratoř vystaví oficiální zprávu o výsledku zkoušky. Zpráva má veškeré náležitosti podle ISO17025 a řídí se doporučeními české genetické společnosti. Bližší informace naleznete na http://www.prcdtest.com/sk/

LABOKLIN.de - Vyšetření prdc-PRA u tollerů a DM - Degenerative Myelopathy je možné již udělat i v Německu!!

DNATEST.cz - Certifikovaná laboratoř - všechny testy DNA zvířat jsou prováděny výhradně v ISO certifikované laboratoři.
Galerie
Benny
na výstavě KCHLS
zobrazení: 2606
Spřátelené weby

Design by IvaShow © 2012 Copyright Toller.cz Marie Bušinová. Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Všechna práva vyhrazena.
Za články vkládané našimi přispěvateli neneseme zodpovědnost a tyto jsou vkládány bez ověření autora. Zdroj nemusí být tedy nutně autorem článku.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS (281).

Vyměňte Internet Explorer za skutečný prohlíľeč Získejte Firefox! Web site powered by phpRS PHP Scripting Language VertrigoServ - FreeWare webové prostředí